Odin (Vidar) hebben wij uit Zweden gehaald. Hij is een Shiloh Shepherd.

Wij trainen hem tot beschermhond voor slachtoffers van huiselijk geweld. Zij kunnen hem lenen/huren als zij een hoog risico afspraak hebben. Hoog risico omdat zij het eerste jaar na hun scheiding extra risico lopen om aangevallen te worden door hun agressor. Maar ook kunnen zij rustig en veilig met hem wandelen. Odin is niet agressief, maar heeft zijn eigen methoden om te beschermen.

Over niet al te lange tijd zal Odin een vriendinnetje krijgen. Gaya. Samen gaan zij zorgen voor meer beschermhonden.

U kunt Odin volgen via zijn eigen Facebook.

Alle kosten worden door de stichting betaald. Wilt u Odin of zijn vriendinnetje Gaya sponsoren dan kan dat door het kopen van merchandise of sponsoring op www.ambiiparintsshop.nl.