Waarom blijf je als je mishandeld wordt? Omdat er geen plaats is waar je heen kunt!

We leggen uit wie we zijn en waarom we begrijpen hoe moeilijk het is om weg te gaan.

Stichting Ambii Parints

Wie?

Stichting Ambii Parints is opgezet door een groep mensen van allerlei professie. Zij zijn allen direct of indirect geconfronteerd geweest met huiselijk geweld. En hebben allen gezien wat het gebrek aan veilige mogelijkheden in onze maatschappij teweeg brengt. Wij hebben een ANBI-status.

Waarom?

Huiselijk geweld:

Een situatie van lichamelijk, psychisch, emotioneel, seksueel of financieel geweld tegen een partner/kinderen.

Normaal spreken we al elk jaar van 200.000 nieuwe gevallen. Sinds Corona 40% meer. Naast dat dit veel leed en gedragsproblemen veroorzaakt bij zowel de partner als slachtoffer, als de eventuele kinderen, brengt dit ook veel maatschappelijke kosten met zich mee. Denk hierbij aan verzuim, inzet van hulpdiensten en artsen, onderwijsproblemen, directe en indirecte schade.

Per geval tussen € 70.000 en € 100.000.

Wat als het slachtoffer besluit weg te gaan?

De gevolgen van het besluit STOP te zeggen tegen het geweld:

  • Elke 8 dagen wordt er een vrouw vermoordt door haar ex-partner.
  • Elke dag worden kinderen onder subtiele dreiging tegen hun (meestal vader) opgezet tot ze voor hun eigen veiligheid kiezen geen contact meer te hebben. Dit heet Oudervervreemding of Parental Alienation.

Beiden vallen onder ex-partner/kindermishandeling.

Juist als je de stap neemt om weg te gaan, loop je gevaar op grof geweld tot moord aan toe. Dit weten de slachtoffers. Reden waarom ze vaak blijven. Want waar kan je veilig heen als je niet in een tijdelijke opvang wilt wonen, maar zelfstandig wilt blijven, maar vooral ECHT veilig wilt zijn? Want slachtoffers zijn niet alleen zielige sneue vrouwtjes. Het kan iedereen gebeuren, managers, dokters, uw buurman, uw moeder of u. Die een gewoon leven willen leiden, zonder lijden.

Zoals u uit het nieuws hebt kunnen vernemen is er een ernstig tekort aan woningen. Maar zelfs al zou er een gewoon huis voor slachtoffers zijn, dan nog is men daar niet veilig. Vrouwen worden vermoord, maar mannen worden mishandeld door hen op doortrapte wijze hun kostbaarste bezit af te nemen. Hun kinderen. Dat daarmee ook de kinderen mishandeld worden door hen een liefhebbende en juist veilige ouder af te nemen, wordt daarbij over het hoofd gezien of als collaterale schade meegenomen. In onze maatschappij was decennia lang de gedachte dat kinderen het beste af zijn bij hun moeder. Ook wordt ruzie om de kinderen afgedaan als “een complexe scheiding” waar ook de veilige ouder schuld aan is. Dat dit een regelrecht gevolg is van een toxic relatie ziet men niet in, waardoor miljoenen aan rechtshulp en rechtszaken worden gespendeerd, omdat de toxische persoon steeds weer een reden bedenkt om de ander dwars te zitten. Helaas wordt door de rechterlijke macht nog niet ingezien dat zij hiermee een situatie van geweld in stand houdt.

Hoe?

Om dit probleem op te lossen is Stichting Ambii Parints bezig een woonproject te realiseren, waar slachtoffers veilig, maar volkomen zelfstandig kunnen wonen. Niet zoals een Blijf van m’n lijfhuis, wat overvol zit en waar men maar een paar maanden kan verblijven, waarna het slachtoffer alsnog vogelvrij de straat op moet. Wij zetten in op een volwaardige woning waar zowel het slachtoffer als haar/zijn kinderen veilig zijn. Een afgesloten terrein met kleine woningen met 2 á 3 slaapkamers en een terreininrichting die ervoor zorgt dat er geen gevangenisgevoel ontstaat. Hier past ook een klein meertje en andere ontspanningsmogelijkheden in, aangezien ontspanning juist gevaar oplevert. Naar de bioscoop, even uitgaan met vrienden of familie, sporten, zwemmen. Het is een groot risico om dit in het openbaar te doen.

Daarnaast een “Therapeutisch Centrum”.

Een centrum waar het slachtoffer veilig kan spreken met hulpverlening, politie, advocaat, e.d.

Maar ook ondersteuning en expertise bij Oudervervreemding. Hierbij zetten we bijzondere curatoren in ter ondersteuning bij de rechtsgang. Curatoren die niet alleen een rechtenstudie, maar ook een coaching diploma hebben met als specialisatie Oudervervreemding.

Speciale beschermhonden.

Als een slachtoffer de straat op moet om naar het werk, een afspraak of de rechtbank te gaan, is er gevaar op confrontatie met de dader die zeer vaak noodlottig eindigt. Als je al de kans hebt om 112 te bellen, dan is de politie niet gelijk daar om je te helpen. Wij trainen speciale beschermhonden die je op dát moment veilig kunnen houden.

Dit is Odin. Onze mascotte. Www.facebook.com/odinvidarbeschermhond

Honden die niet aanvallend zijn, maar op hun eigen wijze beschermen.

Wij lenen de honden uit, zodat het slachtoffer veilig over straat kan. De kosten worden geheel door de stichting gedragen.

 

 

 

 

Administratieve informatie onder Impressum.