Therapie en Counseling is voor hen die oplopen tegen de verwerking van de situatie. Soms is er meer nodig om ervaringen uit het verleden te verwerken en in te passen in de huidige werkelijkheid. Denk hierbij aan ervaringen van geweld of jeugdtrauma. Deze ervaringen werken door in je huidige situatie en hebben meestal ook hun effect op de kinderen.

Inzet is dat je sterk/zelfbewust genoeg wordt om je te weren en niet meer in dezelfde valkuilen te vallen. We doen dit o.a door weerbaarheid te vergroten in verbale en non-verbale communicatie, maar ook door jouw plaats te vinden in de familiegeschiedenis d.m.v. familie-opstellingen.

Hiervoor werken we samen met gespecialiseerde hulpverleners.