Ambii Parints. Betekent BEIDE OUDERS.

Wij gaan er vanuit dat het voor de ontwikkeling van kinderen belangrijk is dat zij een relatie hebben met beide ouders, ongeacht hoe deze met elkaar omgaan. Soms gaat hier wat mis.

Je mag na de scheiding je kinderen niet meer zien?

Je kinderen willen jou (en je familie) niet meer zien en je denkt dat je ex-partner dat stimuleert?

Wij zijn gespecialiseerd in de psychische en praktische ondersteuning van ouders en kinderen die te maken hebben met Parental Alienation/Oudervervreemding.

Waar jij, als ouder, moet vechten tegen de emoties die het onrecht, de afwijzing en tegenwerking met zich meebrengt, verzamelen wij de feiten, schrijven rapporten en staan in contact met de advocaat, Raad van de Kinderbescherming en doen alles wat nodig is om jouw geschiktheid als ouder te bewijzen.

Wij willen, als het ware, de regisseur zijn die zorgt dat alles voor iedere partij duidelijk is.

Heb je te maken (gehad) met Oudervervreemding dan ga je door een rouwproces alsof jouw kind dood is, maar met de kennis dat het ergens leeft, zonder dat je er toegang toe hebt. Het kind heeft jou, soms jarenlang, be- en veroordeeld zoals de andere ouder het gemanipuleerd heeft. Misschien ben je onterecht beschuldigd van misbruik of mishandeling. Heb je inmiddels weer contact, dan merk je dat het moeite kost om de draad weer op te pakken. Je moet vaak vechten tegen onterechte ideeën die in het kinderhoofd geplant zijn. Het kind moet jou weer leren kennen zoals je bent en niet zoals het verteld is. Dit kost veel geduld en stress. Je zult merken dat het kind de gevolgen draagt van ernstige psychische mishandeling en daar moet je mee handelen, zonder het kind de schuld te geven van wat het jou „heeft aangedaan“. Dat dit soms heel moeilijk kan zijn is begrijpelijk, maar daar kunnen we je bij gaan helpen met gespecialiseerde therapeuten en bijzonder curatoren.