Wil je vechten of gelukkig worden?

Eén van de moeilijkste beslissingen die een stel wat uit elkaar gaat moet nemen is overeenstemming bereiken hoe je met de kinderen omgaat en hoe je beiden, zoveel als mogelijk, betrokken blijft in en bij het leven van jullie kinderen.

Vaak worden deze zaken bij de Rechtbank uit gevochten, wat veel tijd, geld en stress kost, en worden zowel de Raad van de Kinderbescherming als de Rechtbank daar onevenredig mee belast. De meest ideale situatie is als jullie een ouderschapsplan hanteren waar ieder de ander de vrijheid geeft zichzelf te blijven en waarbinnen de kinderen zich het beste kunnen ontwikkelen. Wij gaan hier Bijzondere curatoren voor inzetten, die de rechter gaan helpen om de kant van de kinderen te laten kiezen.

Bij huiselijk geweld is er sprake van een agressor. Deze zal, mocht hij of zij dat willen, apart van de rest van het gezin behandeld worden. We hebben contacten met hulpverleners die er speciaal zijn voor daders.

Doordat je gaat werken met gespecialiseerde hulpverlening in onze veilige setting wordt jouw eigen positie versterkt. Niet meer als de partner van, maar als een zelfstandig persoon. In het ideale geval gaan jullie leren om effectief te communiceren, zonder te vervallen in de rollen die jullie hadden binnen de oude relatie. Zo vinden jullie een nieuwe rol als gelijkwaardige partners in de opvoeding van de kinderen. Samen met de coach worden er dan beslissingen genomen en afspraken gemaakt die echt in het belang van de kinderen zijn.