ACTIVITEITENKALENDER

Stichting Ambii Parints 2022-2024

Algemene werkwijze en Doelstelling

Stichting Ambii Parints heeft als doelstelling: De stichting stelt zich ten doel het (doen) helpen, ondersteunen, bijstaan en begeleiden van slachtoffers van huiselijk geweld, zulks in de ruimste zin van het woord.

De planning voor de realisatie van het project hangt in grote mate af van de financiering. We hebben een financier voor de eerste 20 kleine woningen gevonden. Nu is het zaak een particuliere investeerder te vinden die voor ons het land en het grote pand kan financieren.  Dat is afhankelijk van wat er op dát moment te koop staat. Daarna is nog financiering nodig voor de aanleg van de infrastructuur, riolering en water/stroom.

De overige planning is daarvan afhankelijk.

Na de sleuteloverhandiging kunnen de woningen binnen 10 weken geplaatst worden.

Fondsen werven/beheren/besteden.

Dan zal er geld ingezameld worden voor de verbouwing en aankleding van het therapeutisch centrum en inrichting van tuin en voedselbos. Dit willen we realiseren in de volgende 10 weken.

Voor onderdelen van het project gaan we aanvragen doen bij o.a. Kansfonds (sociale keuken), Jantje beton, Kinderpostzegels, e.a.. Dit zal pas plaats kunnen vinden als het project daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Nu zeggen de fondsen dat we eerst een concreet pand moeten hebben.

Sinds de oprichting van de stichting worden er per onderdeel van het project fondsen gezocht en benaderd die overeenkomen met de doelstellingen van het beoogde project. Door middel van een project omschrijving/begroting/dekkingsplan worden verschillende fondsen benaderd.

De stichting is geen winstgevende instantie.